Lịch sử hình thành

  • 2018: Thành lập Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Dịch Vụ NHÀ ĐẤT VIỆT chuyên ký gửi, mua, bán nhà và đất Quận 8.